Jeśli nie potrzebujemy aby w certyfikacie znalazła się adnotacja jaką firmę reprezentujemy wystarczy wybrać opcję Certyfikat prywatny. Na przykład ZUS nie wymaga takiego wpisu w certyfikacie.

Jeśli wybraliśmy certyfikat prywatny to nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów rejestrowych firmy, a fakturę wystawimy na wskazaną przez Państwa firmę.

Przy zamówieniu potrzebny będzie dowód osobisty, a w przypadku odnowienia certyfikatu dodatkowo kartę na której będziemy odnawiać. Dodatkowo należy zrobić przedpłatę za certyfikat i dostarczyć potwierdzenie przelewu.

Aby zamówić taki podpis elektroniczny, należy zalogować się do Elektronicznego Punktu Rejestracji EPR , a następnie wybieramy z menu Certyfikat prywatny --> Nowy :

Podajemy nazwę sprawy - Imię i Nazwisko oraz nazwę firmy,    a   następnie  wybieramy punkt rejestracji.

Jeżeli robimy odnowienie certyfikatu, możemy utworzyć sprawę na podstawie poprzedniego zgłoszenia.

Klikamy  Dalej  i  uzupełniamy formularz

Po uzupełnieniu formularza, przechodzimy na dół strony i klikamy      Wyślij    

Jeżeli formularz został prawidłowo wypełniony powinien pojawić siękomunikat

Jeżeli nie mamy takiego komunikatu, proszę przewinąć stronę do góry i odczytać komunikat jakie są błędy w formularzu.

Po poprawnym wysłaniu formularza proszę umówić się telefonicznie na wizytę - tel. 81 528 00 38

Certyfikaty wystawiamy w godzinach 11:00 - 17:00

 

 

W polu :

A - wpisujemy dane z dowodu osobistego, w polu NIP podajemy nasz prywatny NIP lub wpisujemy słowo: brak

C1. Nazwa powszechna zawiera - proszę zaznaczyć imię i nazwisko

C2 - podajemy adres e-mail

C3 - wybieramy okres ważności certyfikatu : 1 rok lub 2 lata (dłużej nie można)

C5. Najwyższa wartość graniczna transakcji - wpisujemy zero "0" lub kreseczkę "-" lub konkretną kwotę (jest to kwota do jakiej możemy zaciągać zobowiązania za pomocą certyfikatu ). W przypadku certyfikatu używanego do ZUS możemy wpisać zero "0".

C7. Numer seryjny zamieszczany w certyfikacie - zaznaczamy PESEL

C9, C10 - Nie zaznaczamy nic

C11, C12 - zaznaczamy tak, gdy zamawiamy certyfikat kwalifikowany

C13. Certyfikat komercyjny - zaznaczamy, gdy chcemy podpisywać np. maile (nie nadaje się do wysyłania deklaracji do ZUS, US). Koszt wg cennika (zakup 60 zł netto , odnowienie 30 zł netto, a w zestawie z certyfikatem kwalifikowanym 20 zł netto - przy okresie ważności 2 lata).

C16. Źródło klucza - w przypadku nowego certyfikatu wybieramy kartę "PWPW Carbon" , a w przypadku odnowienia certyfikatu na obecnej karcie proszę wybrać - karta w posiadaniu subskrybenta.

C17. Czytnik do kart kryptograficznych - Zaznaczamy tak , gdy kupujemy nowy zestaw do podpisu elektronicznego. W przypadku wyboru standardowego czytnika wybieramy Czyutnik kablowy USB zestaw M,L.

C18. Typ certyfikatu - eIDAS Kwalifikowany z SSCD

Sekretna fraza - hasło do unieważnienia certyfikatu - w przypadku zgubienia karty lub zaprzestania korzystania z podpisu elektronicznego. Obowiązkowo musi składać się z minimum 8 znaków, w których mamy małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne (typu: ! @ # $ % & * - + , itp.)

 

Po wypełnieniu formularza klikamy na dole strony  Wyślij

Po poprawnym wypełnieniu formularza powinien pojawić się komunikat :