Instrukcja konwersji pliku certyfikatu .p12 do formatu PEM

Instrukcja przeznaczona jest dla odbiorcy końcowego, który otrzymuje certyfikat wygenerowany w formacie .p12 a niezbędnym do jego potrzeb jest przekonwertowanie otrzymanego certyfikatu do formatu .PEM

 

Instrukcja przygotowana została tak, by w prostszy i obrazowy sposób zaprezentować sposób konwersji.

 

            Do przeprowadzenia w/w prac niezbędne jest dodatkowe narzędzie. Instrukcja opisuje sposób konwertowania w oparciu o przykładowe typu KeyStore Explorer, które możliwe jest do pobrania pod adresem http://keystore-explorer.org/downloads.html

 

            Instrukcja zakłada, że Użytkownik jest już w posiadaniu certyfikatu w pliku .p12, a także ma zainstalowane niezbędnie oprogramowanie.

 

 

Celem przeprowadzenia konwersji Użytkownik uruchamia oprogramowanie:

 

Następnie klika na ikonę ‘Open an existing KeyStore’, co przedstawia poniższy rysunek:

 

Inny sposób, to przeciągnięcie pliku certyfikatu (tzw. Drag & Drop) do okna programu:

 

Po wykonaniu pierwszej czynności (jednym czy drugim sposobem) wyświetli się monit o podanie hasła. Jest to hasło do certyfikatu w pliku .p12:

 

Nieprawidłowe wprowadzenie hasła poskutkuje wyświetleniem komunikatu:

Po naciśnięciu przycisku [OK] program zapyta czy Użytkownik chce spróbować z innym hasłem. Jeżeli tak, wyraża zgodę i wprowadza właściwe hasło.

Po prawidłowym wprowadzeniu hasła wyświetlona zostanie linia z podstawowymi danymi certyfikatu.

Klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszy na dowolny fragment linii (tu zaznaczony na niebiesko) i otwieramy tzw. szczegóły certyfikatu:

Należy kliknąć na przycisk [PEM]

Wyświetli się okno przedstawiające zapis certyfikatu przekonwertowanego do formatu PEM. Klikamy przycisk [Export]…

 

… a następnie zapisujemy przekonwertowany certyfikat z rozszerzeniem .pem

 

 

 

Prawidłowe wykonanie operacji zostanie potwierdzone poprzez wyświetlenie komunikatu o treści ‘PEM Export Succesful.’ co zatwierdzamy przyciskiem [OK].

 

 

 

Użytkownik otrzymuje certyfikat z rozszerzeniem .PEM.

Na naszym przykładzie jest to: Jan Testowy Apierwszy.pem